Studiemedlen

Ledningen för Stockholms universitets studentkår (SUS) skriver idag på DN Debatt om Lars Leijonborgs förslag till utbildningspremie för de studenter som slutför sina studier inom viss tid. Det är feltänkt menar SUS ledning, och gynnar bara dem som har extra ekonomiska resurser att bedriva studier på heltid. Studiemedlen är nämligen för låga. De räcker inte att leva på, en vanlig student måste arbeta parallellt med studierna. SUS ledning har helt rätt. Studiemedlen måste höjas. Vi har också tagit upp detta med utbildningsministern vid hans besök vid SU i våras. Jag kan förstå den samhällsekonomiska vikten av att studenterna blir färdiga och kommer ut i arbetslivet, och en eventuell premie kan utformas som en avskrivning av en del av studielånet. Då får alla chansen.

Annonser