Hongkong

Jag har nu tillsammans med SUs delegation varit två dagar i Hongkong och besökt Hongkongs två största och mest välrenommerade universitet, University of Hongkong och Chinese University of Hongkong. Vi har utbytesavtal med båda dessa universitet. Universiteten är ungefär likstora, de har en något större budget än SU, drygt 4 miljardet vardera, men färre studenter, drygt 20000 vardera. Vi har träffat universitetsledningarna och lyssnat till presentationer av universiteten och deras framtidsstrategier. Det är påfallande likheter med vår egen framtidsvision, med betoning på kvalitet och internationalisering. Det finns en stark medvetenhet om universitetens internationella ställning, särskilt som det uttrycks i de internationella rankinglistorna.

Vi har fört en hel del diskussioner om akademisk engelska. Situationen här påminner om den hos oss, där en stor del av studenterna och lärarna inte har engelska som modersmål. University of Hongkong har arbetat mycket med detta genom sitt English Centre. Samarbetet mellan dem och vår Engelska institution kommer att intensifieras. Bland annat kommer föreståndaren för deras English Centre, professor David Nunan, till SU som gästprofessor nästa år. Samarbetet har kommit till stånd genom prefekten för Engelska institutionen, professor Kingsley Bolton som är med i SUs delegation och som tidigare verkat vid University of Hongkong i 23 år.

Annonser