Singapore

På vår resa har vi nu också avverkat Singapore där vi blev storslaget mottagna av National University of Singapore (NUS). Det är Singapores största universitet och Singapore har satsat ordentligt på sitt universitet. Vi har tidigare haft avtal om studentutbyte genom Juridiska och Företagsekonomiska institutionen. Avtalet blev nu uppgraderat till universitetsavtal. Vi träffade också två nyanlända utbytesstudenter från Juridiska institutionen vid SU. NUS har också avtal med övriga stora svenska universitet och ett särskilt samarbete med KTH för att introducera studenterna i Europas respektive Asiens näringsliv.