Lärarutbildningen

Att det finns ett stort intresse för den framtida lärarutbildningen framgår av att såväl DN som SvD igår på ledarplats kommenterade regeringens val av utredare för en reformerad lärautbildnng. Det blir Sigbrit Franke och det är ett utmärkt val. Jag skulle tro att hon tycker utredningsdirektiven är bra, annars hade hon väl inte tagit uppdraget. Direktiven har jag tidigare kommenterat här. De överensstämmer till stora delar med våra egna planer för en ny lärarutbildning.

Annonser