Australien

Svenska studenter vill gärna studera i Australien. Vi arbetar därför på att utöka vårt studentutbyte med australiska universitet. Vi har idag universitetsgemensamma avtal med sju australiska universitet. Jag är nu på besök i Brisbane där vi sedan tidigare har avtal med Griffith University och i och med detta besök också med University of Queensland. Det är intressant att se hur många utländska studenter dessa australiska universitet tar emot, flera tusen fran Asien men också från Europa, över 100 från Sverige vid Griffith University. De flesta av dessa studenter reser hit som s k free movers (genom eget arrangemang, inte genom utbytesprogrammen) och betalar då också en studieavgift på 75-100 tusen kr per år. Studieavgifterna utgör en betydande inkomstkälla för universiteten och bidrar till att man kan hålla en hög standard. Det betyder dock inte att jag rekommenderar detta som en lösning för svenska universitet. I första hand vill jag se att staten höjer studentpengen till en rimlig nivå. Våra resurser för grundutbildningen är alltför snålt tilltagna inte minst i ett internationellt perspektiv.

Annonser