Japan

Jag har nu kommit till sista landet på denna resa, Japan. Första anhalten här är Tohoku University som idag firar sitt 100-årsjubileum. I morgon träffar jag rektor för University of Tokyo där vi ska förnya vårt avtal. Därefter är det dags för mig att vända hemåt, men Åke Nagrelius som är vår senior advisor för internationellt utbyte och som varit med på hela resan samt professor Osamu Terasaki fortsätter till Kyushu University med vilket vi just tecknat ett utbytesavtal. Vi har nu en bra täckning med samarbetsavtal i Japan, med nio universitet. De japanska universiteten har helt andra resurser framförallt för naturvetenskap och teknik än vi har och därmed också mycket framstående forskning av intresse för oss. Tohoku University med 18000 studenter har en budget på cirka 7 miljarder kr. Det är hälften så många studenter men dubbelt så mycket pengar som vi har. Men vi ligger före på andra plan, t ex öppenhet och jämlikhet. Det säger Osamu Terasaki, som tidigare var vid Tohoku University men som numera är professor i strukturkemi vid Stockholms universitet. Han har varit till stor hjälp med våra japanska och kinesiska kontakter.

Annonser