Lars Leijonborg kvar

Just hemkommen från den långa resan i Asien läser jag att Lars Leijonborg blir kvar som högskole- och forskningsminister. På sätt och vis är det ju en poäng att regeringen nu får en minister med just detta och inget annat som ansvarsområde. Men nu väntar vi på att Leijonborg och regeringen ska infria sina löften om ökat stöd till forskning och högre utbildning. Hur mycket kommer studentpengen och fakultetsanslagen att höjas, hur blir det med studiemedlen och när ska statens bidrag till forskning uppgå till 1% av BNP? Hittills har den procentsiffran gått ned istället för upp. Nu blir det upp till bevis i höstens budgetproposition – det räcker inte längre med hänvisningar till framtida forsknings- och högskolepropositioner.

Annonser