Ledande antropologiforskning

I dagarna pågår ett internationellt antropologmöte vid Stockholms universitet. Denna gång hedras särskilt professor Ulf Hannerz som nyligen gått i pension. Jag har hälsat deltagarna välkomna och talat om vår strävan att stärka vår internationella ställning. Transnationell antropologi är också ett av de ledande forskningsområden där vi anser oss inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Jag nämnde detta för det internationella auditoriet och fick instämmande nickanden. Det är utmärkt att vi kan arrangera internationella möten av detta slag. Det är ännu bättre om vi kan utöka listan över ledande forskningsområden. Det är ett långsiktigt arbete men centralt i vår strategiska planering.

Annonser