Studenttillströmning

Det är inte lätt att bedöma hur det gått med studenttillströmningen till höstens utbildningar. Antalet sökande till Stockholms universitet har ökat med nära en tredjedel, men det sammanhänger nog mest med det nya nationella antagningssystemet. Antalet antagna studenter är färre än antalet platser, men förefaller ändå vara något fler än förra hösten. Det är inte heller enkelt att jämföra mellan åren eftersom utbildningsutbudet ändrats betydligt bl a genom Bolognaprocessen. De nya masterutbildningarna har lockat en hel del studenter, t ex statsvetenskap med 63 antagna, men det finns också masterutbildningar som ställts in p g a för få sökande. Utfallet för masterutbildningarna som helhet får väl ändå betraktas som godkänt med tanke på att de är nya och därmed tämligen okända utbildningar. Det är glädjande att vi fått många utländska masterstudenter. Prognosen för 2007 års grundutbildning totalt visar på att vi hoppas vända nedgången med 3% från 2005 till 2006 med en uppgång på 1.5% från 2006 till 2007. En liknande vändning finns t ex vid Uppsala och Göteborgs universitet. Det är ändå så att det kommer att fattas kanske 75 miljoner kr till det s k takbeloppet för Stockholms universitet och över en miljard för hela landet, vilket framgår av siffror från Högskoleverket. Det är pengar som går tillbaka till statskassan och som i sin helhet skulle behövas för att höja kvaliteten i grundutbildningen (se gårdagens blogg).

Annonser