Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har idag haft ett förhållandevis kort sammanträde. Styrelsen har godkänt studenternas begäran om att få inrätta en särskild studentkår DISK för studenterna vid Institutionen för data- och systemvetenskap i Kista. Beslutet är taget med hänsyn till ”främst det geografiska läget, institutionens särskilda organisation samt den existerande väl förankrade studentorganisationen med fakultetsföreningsstatus”. Det innebär också att DISK-studenternas inflytande ovanför institutionsnivån även fortsättningsvis ska ske via Stockholms universitets studentkår SUS. Universitetsstyrelsen har också beslutat att inordna Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning CTM i Stockholm Resilience Centre SRC samt att inrätta ett nytt forskningsinstitut, Stressforskningsinstitutet. Det är det tidigare Institutet för psykosocial medicin som blir en del av universitetet och ytterligare förstärker vår verksamhet inom social forskning. Stressforskningsinstitutet flyttar in i lokaler i Frescati Hage och är naturligtvis mycket välkomna till Stockholms universitet.

Annonser