Regeringsförklaringen

Jag har idag varit på riksmötets öppnande och lyssnat på regeringsförklaringen. Den innehåller en mening om högre utbildning: ”Ökade resurser kommer också att föreslås till universitets- och högskoleutbildningen för ökad kvalitet.” Ska man vara helt korrekt så finns det en mening till, i inledningen som beskriver vad som händer en vanlig morgon i Sverige: ”En student på någon av våra högskolor gav sig iväg för att läsa på inför en stundande tenta.” Tillsammans motsvarar detta mindre än en procent av regeringsförklaringens innehåll (31 av 3439 ord). Ordet forskning förekommer överhuvudtaget inte, inte heller enprocentmålet för stöd till forskning. Det utrymme som regeringen ägnar ett visst ämnesområde i regeringsförklaringen får väl ses som en måttstock på den vikt regeringen fäster vid området. Högre utbildning och forskning förefaller vara av mycket ringa vikt, tyvärr.

Annonser