Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är ett samarbetsorgan för Stockholms universitet och högskolor och Stockholms stad. Det har sin dagliga verksamhet i Kulturhuset vid Sergels torg och fungerar som ett informationscentrum om högre utbildning i Stockholm. Jag är ordförande i styrelsen – uppdraget roterar mellan rektorerna. Styrelsen har idag haft sammanträde och diskuterat verksamheten år 2008 och framåt. Fokus kommer att ligga på att utveckla och marknadsföra Stockholm som studentstad. Det finns mycket som kan och behöver göras för att lyfta fram Stockholm och våra lärosäten inte bara lokalt utan även nationellt och framförallt internationellt. Där har vi all anledning att utöka samarbetet mellan lärosätena tillsammans med Stockholms stad.