Bibliometri

Vi har anställt en bibliometriker. Syftet är att ta fram bibliometriska data ner till institutionsnivå. Vi ska göra jämförelser mellan jämförbara institutioner, dvs institutioner med likartade ämnesinriktningar, både inom Stockholms universitet och mellan institutioner från Stockholms universitet och andra universitet, främst Uppsala universitet där vi inlett ett samarbete på detta område. Det yttersta syftet är att öka vår internationella publicering och genomslagskraften i vår publicering. Vi kommer att ta fram publicerings- och citeringsdata till uppföljningen av verksamhetsplanen. Jag kommer också diskutera dessa data vid mina institutionsbesök nästa år.

Leidens universitet har en omfattande forskning och utveckling av bibliometri. De publicerar nu en egen rankinglista av Europas universitet baserad enbart på bibliometriska analyser. Mer specifikt handlar det om fyra rankinglistor efter antal publikationer, citeringar per publikation, med hänsyn till ämnesområdet normerade citeringssiffror (den s k kronindikatorn), samt kronindikatorn multiplicerad med antalet publikationer. Jag tycker det här är en ranking att ta på stort allvar. Uppsala, Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet samt Karolinska institutet finns med i platsintervallet 5-52 på de fyra olika listorna, lite olika placering beroende på lista.

Annonser