Doktorspromotionen

Idag är det dags för årets stora högtid, installations- och promotionsfesten i Stadshuset då professorer installeras och nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras. I år har vi också återupptagit traditionen med pedagogiska pristagare. Det är Institutionen för nordiska språk och universitetslektorerna Krzysztof Bak och Margareta Ohné som belönas. Vid installationen håller rektor traditionsenligt tal. Du kan läsa hela talet på universitetets webbsida från kl 1700 idag.

Annonser