Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond (RJ) beslutade förra året att skära ned påslaget (overhead) för indirekta kostnader på sina projektbidrag. I en överenskommelse mellan RJ och lärosätena, de senare företrädda av en förhandlingsgrupp med mig, Agneta Stark (rektor för Högskolan i Dalarna) och Bo Sundqvist (tidigare rektor för Uppsala universitet), avtalades att påslaget under år 2007 för de i oktober 2006 av RJ beviljade projekten ska uppgå till 20% (exklusive högskolemoms, som tillkommer). Vi har nu överenskommit med RJ om en påslagsprocent på 24.2% (det skulle föra för långt att redogöra för hur vi slutligen landat på just denna siffra) för samma projekt under den resterande delen av bidragstiden (2008 och 2009). Överenskommelsen har föregåtts bl a av en omfattande analys av de indirekta kostnaderna för 23 RJ-projekt vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet. Den är gjord enligt den nya kalkylmodell för fullkostnadsanalys som utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av SUHF tillsammans med Wallenbergsstiftelserna, RJ och Vetenskapsrådet. Jag ska återkomma till den i annat sammanhang. Det känns mycket bra att vi nu kan lämna frågan om påslagsprocent för redan beviljade RJ-bidrag bakom oss.

Samtidigt med ovanstående förhandling har jag och SUHFs ordförande Göran Bexell (rektor för Lunds universitet) fört ett samtal med RJs vd Göran Blomqvist om påslagsprocenten för framtida projektbidrag, närmast de som nu i oktober kommer att beviljas av RJ. Dessa samtal har nu resulterat i att RJ kommer att bevilja ett påslag om 24.2% också för de kommande projektbidragen, och SUHFs styrelse rekommenderar lärosätena att acceptera detta påslag. Poängen i det hela är att påslaget om 24.2% ska beräknas på hela det beviljade beloppet, och detta beviljade belopp kan också inkludera projektets direkta lokalkostnader. De senare kommer alltså inte att ingå i påslaget, vilket de gjorde i den gamla överenskommelsen om 35% overhead, utan tvärtom ingå i det belopp på vilket påslaget beräknas. Under förutsättning att RJ i framtiden beviljar i stort sett alla direkta projektkostnader som upptas i ansökan, vilket man gör idag, så kommer kostnadstäckningen att bli ungefär densamma som den var med den gamla överenskommelsen. Kostnadstäckningen, dvs i vilken utsträckning som RJ bidrar till de totala kostnaderna, direkta och indirekta tillsammans, uppgår i såväl den gamla som den nya överenskommelsen till ca 70-80% (olika för olika projekt). Lärosätena medfinansierar alltså ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s