Kvalitetsrelaterade utbildningsresurser

De första kommentarerna kring Resursutredningens förslag har handlat om resurstilldelningen för utbildning. Kvantitetsmått i utbildningen (antalet helårsprestationer) ska avskaffas och kvalitet ska istället styra resurstilldelningen, sägs det. Det låter bra men så enkelt är det inte. Resursutredningen föreslår att lärosätenas anslag för utbildning (och forskning) ska omprövas vart fjärde år. En del av resurserna ska omfördelas efter s k lärosätesutvärderingar. Dessa utvärderingar handlar dock inte om utbildningarnas faktiska kvalitet, utan om lärosätenas arbete med kvalitet, samverkan och strategier. Avgörande för resurstilldelningen blir inte kvaliteten i utbildningen utan i vilken utsträckning lärosätet lyckas övertyga en s k lärosätespanel om att man jobbar med frågan. Samtidigt ska lärosätenas incitament att hjälpa studenterna att verkligen bli färdiga med studierna, helårsprestationerna, tas bort. Det viktiga blir att studenterna är registrerade (antalet helårsstudenter), inte att de blir färdiga (antalet helårsprestationer). Jag kan se framför mig hur man efter ett antal år med ett sådant system tvärtemot dagens debatt skulle resa krav på att införa ett kvantitetsrelaterat mått i resurstilldelningen för att stimulera lärosätena att hjälpa studenterna att bli färdiga. Vi måste fundera på detta. Resursutredningens förslag är ingen patentlösning.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s