Forskningsfusk

Vetenskapsrådet och SUHF har tagit fram ett gemensamt förslag till hantering av vetenskaplig oredlighet. Det gillas inte av två forskare på DN Debatt idag. Jag har som styrelseledamot i SUHF tillstyrkt förslaget även om jag inte varit med om att ta fram det. De åsikter som framförs på DN Debatt har vägts in när förslaget togs fram, liksom en rad andra hänsynstaganden som inte beaktas i debattartikeln. Farhågorna att lärosätena skulle sopa misstankar under mattan är ogrundade. Misstankar sprider sig enormt snabbt i forskarsamhället och det finns ingen möjlighet att dölja dem. Tvärtom ligger det i lärosätenas eget intresse att så snabbt som möjligt få misstankar sakligt utredda. Det finns skäl att tro att det går snabbare med den av Vetenskapsrådet och SUHF föreslagna organisationen än med en separat myndighet. Stockholms universitet har under min tid som rektor haft ett antal fall att hantera. Det är först berörd fakultetsnämnd som bedömer om misstankarna är av den arten att de bör utredas vidare eller om de är ogrundade, kanske ett försök till smutskastning. Sådant har förekommit. En del fall har överlämnats till Vetenskapsrådet eller externa sakkunniga för utredning. I något fall har slarv, bristande citeringar och oetiskt utnyttjande av andras resultat påvisats. I inget fall har flagrant fusk i form av falsarier och fabrikation av data konstaterats.

Annonser

2 thoughts on “Forskningsfusk

  1. anonim

    ”Farhågorna att lärosätena skulle sopa misstankar under mattan är ogrundade.”
    Right, but quality of investigations even by VR is rather low. Untrained and unprepared experts are thrown to figtht sofisticated cheaters. Investigators are experts in science, not in fighting criminal cheating experts. In case of bank fraud, will any specialt in banking be prepared to work as a polis? No! They get special training to become investigators and to work for police. That is why university appointed or VR appointed experts often fail to bring justice.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s