Lärarutbildningen

Det har varit ett intensivt år med planeringen av lärarutbildningen inom Stockholms universitet. Lärarutbildningens nya organisation finns nu beskriven på universitetets hemsidor och det nya numret av vår tidning Universitetsnytt (nytt namn som ersätter det gamla namnet SU-Nytt) som kommer ut idag ägnas helt åt lärarutbildningen. Det är ett fantastiskt arbete som genomförts. Nästa år blir också intensivt, då vi ska få den nya organisationen att fungera i praktiken. Långsiktigt har vi naturligtvis en mycket stor utmaning i att verkligen få till stånd en ny och utmärkt lärarutbildning. Det känns som ett stort ansvar.