Full kostnadsberäkning

SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) har som bekant utvecklat en redovisningsmodell för universitet och högskolor och en därtill hörande kalkylmodell för beräkning av totala kostnader för t ex forskningsprojekt. Med totala kostnader avses dels direkta kostnader som normalt förknippas med projektet samt indirekta kostnader för olika former av stödverksamhet. De indirekta kostnaderna brukar vanligtvis finansieras, åtminstone delvis, av ett overheadpåslag på externa bidrag till forskningsprojekt. Kalkylmodellen erbjuder ett rimligt, jämförbart och tydligt sätt att beräkna de indirekta kostnaderna. Mer information här.

SUHF har också rekommenderat lärosätena att göra beräkningen av indirekta kostnader enligt kalkylmodellen i årets kommande ansökningar till forskningsråd, stiftelser och andra finansiärer. SUHF hade idag ett informationsmöte om detta för ett 30-tal representanter för alla stora finansiärer. Dagens information handlade alltså om beräkningen av indirekta kostnader. Den viktiga frågan om i vilken utsträckning finansiärerna ska/kan/vill bidra till att täcka dessa kostnader kommer att bli föremål för nya diskussioner längre fram.

En fråga som uppkom i diskussionen var huruvida kalkylmodellen kräver en mer detaljerad tidredovisning från forskarna. Svaret på den frågan är nej. Modellen i sig kräver inte mer än vad som redan görs idag för beräkning av lönekostnader inom ett forskningsprojekt, dvs hur stor del av arbetstiden (lönekostnaden), vanligtvis angiven som en procentsiffra, som hör till projektet. Det är en annan sak att frågan om en mer detaljerad tidredovisning väckts i andra sammanhang, bl a av granskande myndigheter, men det hänger alltså inte ihop med kalkylmodellen.

Vi kommer på Stockholms universitet att inför nya projektansökningar så långt möjligt genomföra full kostnadsberäkning av projekten enligt kalkylmodellen. Centralt stöd kommer att erbjudas och en projektgrupp har tillsatts. Beräkningen ska inte behöva innebära någon ny stor arbetsbelastning på institutionerna eller forskarna. Syftet är att ge oss själva och finansiärerna en bättre uppfattning om storleken på de indirekta kostnaderna samt skapa ett underlag för en bättre kostnadstäckning från finansiärerna och därmed även en bättre ekonomi för institutionerna.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s