Likabehandlingslagen

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan ska motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Riksdagens utbildningsutskott hade idag en hearing om denna lag och dess tillämpning. Närvarande var representanter för de fyra ombudsmannamyndigheterna (JämO etc.), utbildningsdepartementet, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) samt Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF). Jag var där som SUHFs representant och fick som enda deltagare från lärosätena många frågor.

Ombudsmännen konstaterade att lagen medfört att frågorna nu uppmärksammas mycket mer av lärosätena. Ännu fler insatser, framförallt information om lagen till studenterna efterfrågades bland annat av SFS ordförande. Jag påpekade att även om lagen och dess sakinnehåll är riktig och rätt så är det viktigt att hålla i minnet att de efterfrågade insatserna ska betalas av studentpengen. Vi har inget särskilt anslag för dessa frågor. En handläggare mer på förvaltningen för att klara de ökade krav som nya lagar, ombudsmännen och andra myndigheter och organisationer ställer på lärosätena är också en lärare mindre i föreläsningssalar och seminarierum.

En annan fråga som ställdes var om likabehandlingslagen försvårat arbetet med breddad rekrytering i den meningen att lärosätena tvekar att använda alternativt urval vid antagningen. Svaret på den frågan är ja. Lagen och dess tillämpning i den så kallade Uppsaladomen, där Uppsala universitet fälldes för kvotering vid antagning till juristutbildningen, gör att lärosätena ofta avstår från alternativt urval eftersom det är oklart var gränsen går mellan förbjuden kvotering och åtminstone i teorin tillåtet men i praktiken kanske otillåtet alternativt urval.

Likabehandlingslagen har fått ett stort utrymme i debatten bland annat genom artiklarna av Maciej Zaremba i Dagens Nyheter. Lärosätena ska enligt lagen utreda omständigheterna ifall det blir känt att en student anser sig ha blivit utsatt för sådana trakasserier som avses i lagen. Det räcker med att studenten säger sig vara kränkt. Det handlar ändå om förhållandevis få fall. Antalet ärenden under pågående utredning vid Stockholms universitet, med 52000 studenter, är 14. Från landets 291 000 studenter inkom år 2006 till de fyra ombudsmännen 29 anmälningar. Man kan naturligtvis hävda att det beror på att studenterna inte känner till lagen. Å andra sidan är det så att majoriteten av alla de anmälningar som faktiskt inkommer avskrivs sedan utredning konstaterat att trakasserier inte kan sägas ha förekommit.

One thought on “Likabehandlingslagen

 1. Ewa Eriksson

  Hej!
  Jag har nu känt på hur det alternativa urvalet till kompletterande lärarutbildnig fungerar och är minst sagt förvånad.
  Jag är en kvinna med polskt ursprung som har bott i Sverige i 35 år och som
  har en civ. ing. utbildning samt doktorandstudier från Polen,
  jobbat i 34 år inom telekom (Telia, Ericsson, m.m.),
  genomgått en kurs i svenska på Sth Universitet som då (år 1973) berättigade till studier inom Universitetet,
  gjorde en kompletterande utbildning på Handelshögskolan i Stockholm riktad till civilingenjörer,
  jobbade i flera år internationellt, 4 av dem som ordförande i en standardiseringsgrupp (med engelska som arbetsspråk) och som dessutom
  har toppbetyg från gymnasium (bara MVG) och
  sedan ett år tillbaka jobbar som mattelärare (mycket uppskattad!) på ett gymnasium i Stockholmsområdet. Jag
  är enligt era regler INTE BEHÖRIG TILL DENNA KOMPLETTERANDE UTBILDNING! Anledningen är tydligen att jag inte har ett betyg i engelska B. Jag kan också tillägga att min dotter är gift med en Amerikan så jag pratar engelska även privat. Hur mycket engelska kommer jag att prata som mattelärare på ett svenskt gymnasium? Engelsk litteratur har jag ju använt mig av i hela mitt långa arbetsliv. Kanske dax att se över dessa byråkratiska regler!
  Med vänlig hälsning
  Ewa Eriksson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s