SUUN- och SUHF-möten

Tiden fram till midsommar brukar vara hektisk. Det är många möten som ska hinnas med innan sommaren och helst före midsommar. Igår satt jag hela dagen på Spökslottet med SUHFs styrelse. SUHF sammanträder normalt i egna lokaler på Rådmansgatan, eller genom datorkonferens, men denna gång hade jag inbjudit till möte och lunch på Spökslottet. I morse hade jag sista telefonmötet för terminen med de sex rektorerna i Stockholm-Uppsala universitetsnätverk SUUN. Nätverket driver ett antal gemensamma projekt och arbetsgrupper, och rektorerna har också telefonmöte varannan onsdagsmorgon. Detta läsår har jag varit sammankallande och jag lämnar nu över till nästa rektor som står på tur för denna uppgift. SUUNs telefonmöten är korta men fungerar som en effektiv informationskanal rektorerna emellan. Idag har vi talat om avdragsrätt för donationer, indirekta kostnader för externa projekt, mm.

Annonser