Sökande från utlandet

Lärosätena har fått ett stort antal sökande från länder utanför Europa, t ex Pakistan och Nigeria. Det är en följd av enklare söksystem via Internet, informationskampanjer om svensk utbildning och den avgiftsfria svenska utbildningen. Det är positivt i och för sig men antalet sökande är i vissa fall så stort att det inte är möjligt att behandla alla ansökningar enligt gängse rutiner före terminsstarten. I denna situation har SUHF efter samråd med Verket för Högskoleservice skickat ut ett antal rekommendationer om hur ansökningsbehandlingen kan förenklas i den rådande situationen. Syftet är att göra det bästa möjliga i en svår situation, även om ansökningsbehandlingen, på grund av anhopningen av ansökningar och hur lärosätena än bär sig åt, kan komma att strida mot gällande lagar och förordningar. I detta läge har HSV (Högskoleverket) begärt in yttranden från lärosätena om hur man tänker hantera situationen. Begäran inkom från HSV till lärosätena dagen före midsommarafton och svar skulle vara HSV tillhanda igår, tisdagen efter midsommar. HSV påpekar att det kan bli fråga om skadeståndsanspråk och åtal för tjänstefel om lärosätena inte följer gällande bestämmelser. I andra sammanhang brukar HSV tala om att man ska hjälpa och stödja lärosätena i deras arbete. När nu en verkligt svår situation uppstått har emellertid HSV istället valt att initiera ett tillsynsärende för att förbereda kritik av lärosätena. Stockholms universitet har svarat HSV att vi arbetar med problemet men att vi idag inte kan svara på HSVs frågor om hur ansökningsbehandlingen ska klaras. Jag har tagit del av svaren från en del andra lärosäten. Det råder en påtaglig irritation ute på lärosätena över HSVs agerande och, som ett annat universitet skriver i sitt svar, det hade varit önskvärt om HSV i den uppkomna nationella situationen hade arbetat för en konstruktiv lösning på en för många lärosäten omöjlig situation i stället för att starta ett tillsynsärende.

Annonser

2 thoughts on “Sökande från utlandet

  1. NILLA

    Kanske man borde gjort en utredning av hur förenklade regler presumtivt skulle påverka Era utredningsresurser. men när situationen redan uppkommit så tycker jag att det är mer rättvist att handlägga så många som möjligt även om det innebär att somliga kanske antas som ej skulle det i normala fall. Men jag håller med dig om att har de tid att kritisera via tillsynsärende så har de väl möjlighet att skaffa fram extra utredare–det hade ju varit mer rationellt om det Nu finns medel att anställa tillfälligt för att klara att ansökningarna behandlas individuellt och rättssäkert.

  2. GUNILLA RÖHR

    ps.det är dock odemokratiskt att inte publicera alla kommentarer som inte är av grovt oetisk karaktär.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s