Mer om forskningspropositionen

Jag har nu läst igenom hela forskningspropositionen och mitt huvudintryck består, så som jag beskrev det i senaste bloggen i torsdags. Jag instämmer också i Thomas Arctaedius kommentar till att innovationskontor enbart inrättas på universitet med medicin och teknik. Det är en föråldrad syn. Men låt mig nu ta upp några särskilt positiva inslag jag hittat i propositionen vid genomläsningen. Det gemensamma initiativet från Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet att inrätta ett forskningsinstitut för livsvetenskaper, Science for Life Lab, uppmärksammas och regeringen tillsätter en särskild utredare samt anslår ett planeringsbidrag. Full kostnadstäckning behandlas och regeringen skriver att samtliga statliga myndigheter bör bidra med en i förhållande till deras bidrag till de direkta kostnaderna proportionell andel av de indirekta kostnaderna, att de senare bör beräknas enligt SUHFs redovisningsmodell istället för genom schablonpåslag och att detta bör gälla även för stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund. Detta är mycket positivt och kommer att motverka att lärosätenas egna resurser binds upp till att finansiera de indirekta kostnaderna för de externfinansierade projekten.

Annonser

2 thoughts on “Mer om forskningspropositionen

  1. Universitetsanställd

    Hej! Jag läste förvånat ett uttalande av dig i artikel i DN den 2008-10-27 om krångel för studenter i relation till flytten av lärarhögskolan. Du säger i denna artikel att: ”Experimentet med en separat lärarhögskola blev inte bra. Stockholms universitet var en stor aktör på Konradsberg men utbildningen bedrevs inte som vi ville.”
    Jag var inte medveten om att Lärarhögskolan var ett experiment?! På cirka 50 år dessutom? Och jag visste inte heller att SU hade mandat att avbryta detta så kallad experiment, då utbildningen inte bedrevs som NI ville, eller vilket är detta VI som du hänvisar till i denna artikel. Jag var av föreställningen att detta var två olika separata lärosäten som själva skötte sin egen utbildning och att det som skedde den 1 januari var ett så kallat samgående? Men jag kanske har fel i ett sådant antagande?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s