RRV om internationella studenter

Riksrevisionen har granskat rekryteringen av internationella studenter till tre högskolor med en stor andel sådana, KTH, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Dalarna. Riksrevisionen konstaterar att ansökningshanteringen blivit mycket omfattande – det är ingen överraskning, Verket för Högskoleservice, SUHF och lärosätena lägger ner ett stort arbete på att få ordning på situationen. Riksrevisionen undrar också om den omfattande internationella rekryteringen till nämnda lärosäten egentligen är vad statsmakterna tänkt sig. Det är inte heller någon överraskande frågeställning, den har lett till utredningen om studieavgifter och vi väntar på att regeringen ska ge besked på den punkten i kommande internationaliseringsproposition. Riksrevisionen menar vidare att bristande språkkunskaper hos många inresande studenter är ett problem. Det är riktigt, och tyvärr visar det sig att intyg från s k TOEFL-test i engelska inte alltid är att lita på. Vi behöver skärpa kontrollen av kunskaperna i engelska. De hitresande studenterna behöver också lära sig svenska menar Riksrevisionen. Det måste vara frivilligt och inget krav, enligt min mening. Riksrevisionen vill slutligen att uppföljningen och återrapporteringen till regeringen ska utökas. Jag tycker vi har och omfattande uppföljning och anpassning rörande t ex internationellt studentutbyte och internationell studentrekrytering, och är tacksam för att slippa ännu fler återrapporteringskrav än de vi redan har idag

Annonser

One thought on “RRV om internationella studenter

  1. Simon Johansson

    Det stämmer att många studenter som kommer hit har bristfälliga kunskaper i engelska. Jag har själv stött på ett flertal under min tid på SU. Samtidigt har jag även stött på studenter med fantastiska kunskaper i engelska som inte förstår lärarens engelska. I flera kurser där undervisningsspråket är engelska, men där flera studenter är svensktalade, har jag sett exempel på hur svenska och engelska blandas på ett sätt som blir oförståeligt för de som inte behärskar båda språken. Ofta har jag hört frågor ställas på svenska och besvaras på svenska och undrat hur detta får de inresande studenter att känna sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s