Bibliometri och resurstilldelning

En intressant skriftväxling har mitt under julisemestrarna ägt rum mellan Regeringen/Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet. Bakgrunden är att Regeringen den 29 januari gav Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ”underlag för beräkning av indikatorn vetenskaplig produktion och citering”. Regeringen önskade detta bibliometri-underlag för tilldelning av forskningsresurser till lärosätena inför 2010. Vetenskapsrådets analysavdelning la ner ett betydande arbete under våren på att ta fram en ny modell för beräkning av bibliometri-underlaget, eftersom man ansåg att den modell som användes för fördelning av resurser i forskningspropositionen är behäftad med brister. Vetenskapsrådets styrelse var emellertid skeptisk till bibliometri överhuvudtaget, och rekommenderade i Vetenskapsrådets svar den 27 maj, där analysavdelningens modell redovisades, att vänta med att använda indikatorn tills ytterligare analyser genomförts. Detta var uppenbarligen inte det svar man önskade sig. Regeringen uppdrog 2 juli till Vetenskapsrådet att ta fram ett nytt bibliometri-underlag enligt forskningspropositionens modell. Rådet fick drygt tre veckor i juli på sig, svaret skulle redovisas senast 27 juli. Rådet lämnade underlaget redan 15 juli, med det påpekandet att underlaget är behäftat med de brister som rådet redan redovisat i sin tidigare rapport. Det är svårt att tolka Regeringens sommaruppdrag på annat sätt än att man underkänt rapporten från Vetenskapsrådets analysavdelning och inte heller tänker följa rekommendationen från Vetenskapsrådets styrelse att avvakta med resursfördelning baserad på bibliometri. Samtliga skrivelser och Vetenskapsrådets rapport finns att läsa på rådets hemsida.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s