Anmälningsavgifter

Jag var igår på en hearing om anmälningsavgifter anordnad av Verket för Högskoleservice, VHS. Bakgrunden är att regeringen i maj uppdrog till VHS att utreda införandet av en anmälningsavgift för sökande till svenska universitet och högskolor från utomeuropeiska länder, och bakgrunden till detta i sin tur är att antalet sökande från utomeuropeiska länder som bekant ökat lavinartat med svåra påfrestningar för antagningssystemet som följd. Hearingen handlade alltså inte om studieavgifter vilket också ska införas, men senare. Vid hearingen föreslogs två prisalternativ för diskussion, 600 kr eller 1000 kr per ansökningstillfälle. Det föreföll som om de flesta förordade det dyrare alternativet, för att få ned antalet oseriösa anmälningar. För att det hela ska fungera smidigt behöver nya datasystem utvecklas. Det återstår också en rad problem att lösa kring skyddet av den personliga integriteten vilket påpekades av representanter för Datainspektionen. Nya system hinner inte utvecklas till ansökningsomgången inför höstterminen 2010, vilket regeringen önskar. Den ansökningsomgången öppnar nämligen redan 1 december i år, för masterutbildningarna. Om anmälningsavgifter ska införas hösten 2010 måste dessa hanteras i stort sett manuellt under 2010, utan stöd från nya datasystem den första omgången. Det kan bli enormt tidskrävande och dyrbart. VHS ska lämna sin utredning den 15 september, och under hösten får vi besked från regeringen om hur det blir med anmälningsavgifterna, och förmodligen också studieavgifterna. Jag menar att anmälningsavgifter bör införas, och 1000 kr verkar inte orimligt för att begränsa antalet oseriösa ansökningar, men införandet bör vänta till 2011 för att VHS ska få tid att utveckla de nödvändiga systemen.

Annonser

One thought on “Anmälningsavgifter

  1. nilla röhr

    Ja, jag tycker att hela antagningsystemet bör reformeras både allmän antagning samt upptagning av utlandstudenter. Det är alldeles för generöst och opersonligt i dagläget. Det behövs mer än högskoleprov och statisktiska poäng. Det behövs insyn,begränsningar (här i form av att de sökande måste tänka till EXTRA innan de gör ansökan),mer utvecklade handläggnings/ansökningsalternativ samt ett datoriserat system som kan hålla koll på ansökningarna samt personuppgifter. Kanske lite nya inkomster också! Om allt slår väl ut bör det leda till ett rimligt antal ansökningar och mera resurser att ta emot de ankommande.Som de själva bidrar till..
    Det sänder också signaler om att sverige är generöst-men alla skall vara med och bidra-” sk freeriders” är inte önskvärda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s