Budgetpropositionen

Innehållet i budgetpropositionen är i stort det förväntade. För grundutbildningen höjs takbeloppet för Stockholms universitet med drygt 24 mkr, motsvarande nya platser samtidigt som en del ”gamla” platser omfördelats till andra lärosäten, som tidigare meddelats. För forskningen tillkommer för Stockholms universitet drygt 17 mkr i nya ej öronmärkta resurser, ett i stort enligt förra årets forskningsproposition förväntat belopp. Vidare tilldelas vi forskningsresurser för utveckling av strategiska områden enligt Vetenskapsrådets förslag. Pris- och löneomräkningen är 3.35%, och det är positivt att vi slipper en större besparing inbakad i den uppräkningen. Det är också positivt att se att regeringen skriver särskilt om Science for Life Lab som en av tre större nationella infrastruktursatsningar, vid sidan av ESS och Max IV. För de kommande studieavgifterna för utomeuropeiska studenter gäller att ”full kostnadstäckning ska uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet och varje lärosäte bör bestämma avgifternas storlek så att full kostnadstäckning nås.” Sålunda minskas vårt takbelopp 2011 med 7.2 mkr baserat ”på det av regeringen skattade antalet avgiftsbetalande studenter”. Totalt i hela landet minskar takbeloppen med 111 mkr år 2011 av denna anledning. Eftersom avgifterna ska införas från och med höstterminen 2011 kommer reduceringen av takbeloppet från och med 2012 bli dubbelt så stor och slutligen enligt regeringen "i storleksordningen 500 mkr per år". Det är alltså det belopp lärosätena om några år ska ta in genom avgifter om vi samtidigt ska behålla antalet utomeuropeiska studenter. Beträffande anmälningsavgifter, kvalitetsbaserad resurstilldelning, lärosätenas autonomi och en ny lärarutbildning finns inga nyheter i budgetpropositionen. Regeringen skriver att den avser återkomma i dessa frågor.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s