Uppdrag Granskning

SVTs Uppdrag Granskning hade igår ett reportage om doktorandernas ekonomiska situation. Budskapet var att universiteten låter utländska doktorander arbeta för orimligt låga stipendier medan svenska doktorander får doktorandtjänst. Det är naturligtvis inte alls bra om doktorander antas utan att finansieringen ligger på en acceptabel nivå, motsvarande ett utbildningsbidrag. Det är inte heller bra om doktorander med stipendier eller utbildningsbidrag inte fått fullständig information om att dessa stödformer saknar de sociala förmåner som kommer med en doktorandtjänst. Det är bra att Uppdrag Granskning tagit upp detta. Samtidigt målar programmet upp en svepande bild helt i svartvitt och underlåter att redovisa en rad andra relevanta omständigheter. Här är några.

1) De flesta doktorandtjänsterna utlyses och kan sökas av alla, inklusive utländska studenter. Många doktorandtjänster innehas av utländska doktorander. Det statliga doktorandstödet består inte enbart av doktorandtjänster utan även av utbildningsbidrag som i likhet med stipendierna saknar doktorandtjänsternas sociala förmåner. Många svenska doktorander har utbildningsbidrag. Många doktorander med stipendier och alla med utbildningsbidrag tilldelas doktorandtjänst efter halva utbildningstiden.

2)Forskarutbildningen är inte bara ett arbete utan en utbildning. Den utbildningen är gratis för alla, även för utländska studenter, och kommer så att förbli också när studieavgifter införs i grundutbildningen för utomeuropeiska studenter.

3) Borde vi ändå inte omvandla alla stipendier och utbildningsbidrag till doktorandtjänster så att alla doktorander får samma villkor? Jo visst, men det är inte möjligt med nuvarande resurstilldelning, trots den ökning som tillkommit genom forskningspropositionen. Det skulle ta alla nya resurser i anspråk och ändå inte räcka till. Regeringen har bestämt att forskarutbildningen ska hålla en viss volym. Universiteten har i sina regleringsbrev ett uppdrag att examinera ett visst antal doktorer. Sålunda ska t ex Stockholms universitet producera 1000 doktorer 2009-2012. Denna av regeringen bestämda dimensionering är helt beroende av att ett stort antal doktorander går på stipendier och utbildningsbidrag i stället för doktorandtjänst.

One thought on “Uppdrag Granskning

  1. Nilla röhr

    Jag såg programmet för att jag gillar uppdrg granskning men kan hålla med om att problemts verkliga kärna kanske inte framgick med tydlighet. Dat var vinklat mot ojämlik resursfördelning som i sin tur både belysas bättre utfifrån kriterierna transnatinella examina och dess innehåll samt anställningsbarhet både internt och externt,tycker jag. Det råder ojämlika förhållanden både inom länderna men framförallt i jämförelse mellan sverige och de länder vi tar emot studenterna från. Det ligger väl inte enbart på svenska universitet utan är en effekt av sämrel arbets och lönevillkor i hemländerna. Om Alla skulle få bli antgna med svenska mått och får doktorandtjänster här vore det väl gott men många skall ju återvända hem igen efter utbildningstiden och bidrar då inte til det svenska systemet i sammma mån som svenska doktorander gör. Alla har ju ett mål. Men alla vill inte samma sak med sin utbildning. Sedan tycker jag det där måttet på 1000 stycken låter jättemycket. Är det inte bättre att utbilda så många som möjlighet med dito hög kvalitet. Kanske de tror forkare kan utbildas på löpande band! Skrämmande… Hoppas dock att reportaget får till stånd positiva effekter som att de som söker utbildningar på högre nivå först undersöker alla sina rättigheter och att det blir mera jämlikt men detta är en effekt av andra orsaker som pengar,status och inflytande. Men vet man sina rättighter kan man lättare kämpa mot målet. Oavsett eventuella sendfördelningar och andra ogynsamma förhållanden för den enskilda individen och universitetet. Personligt ansvar och engagemang kan ibland överbrygga dessa svråigheter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s