Översynsprojektet

Översynsprojektet har kartlagt hur administrationen utförs på universitetet, på universitets-, fakultets- och institutionsnivå. En stor del av administrationen utförs på institutionerna, och det har visat sig att det inte är helt effektivt eftersom ett stort antal personer utför liknande arbete. Det är en bild som jag får bekräftad vid mina besök på institutionerna. Förvaltningen har nu lagt fram en lång rad förslag till effektivisering. Jag rekommenderar läsning. En del förslag får vi ta ställning till i universitetsledningen, men många förslag kan övervägas av fakulteterna och institutionerna själva.

Annonser

One thought on “Översynsprojektet

  1. Veronica Flodin

    Angående översynsprojektet:
    Det är en intressant genomlysning men en viktig aspekt saknas, tycker jag. Ett universitet är ju en väldigt speciell organisation. Administrationen har dels en myndighetsutövande del precis som alla andra myndigheter, men också en innehållslig del. Den sistnämnda delen tycker jag helt faller utanför översynen. Administrationen vid universitetet har en innehållslig del i den meningen att kunskap om innehållet, dvs i grunden kursernas innehåll, är nödvändig många gånger. På motsvarande sätt har ju också undervisningen en administrativ del. På vår institution har vi därför som långsiktig målsättning i vårt arbete ett närmande av administration och undervisning, där läraren och administratören hjälps åt med de olika delar drivandet av en kurs innebär. Visionen är att en kurs leds av en kursledare som svarar för innehållet och en administratör som svarar för administrationen (i vid mening). Dvs en administration som ligger väldigt nära verksamheten. Det är en helt motsatt vision jämfört med ?administrativa centra?. Jag tycker det är viktigt att ha med båda aspekterna av administrationen. Visst finns behov av professionell myndighetsutövning, men det finns också behov av en administration som kan den verksamhet den administrerar.
    Veronica Flodin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s