Kvalitetsutvärdering av grundutbildningen

Utbildningsdepartementet hade igår ett informationsmöte om det planerade nya systemet för kvalitetsutvärdering och kvalitetsrelaterad resurstilldelning i grundutbildningen. Det finns en lång förhistoria som börjar med resursutredningen. Därefter har Högskoleverket haft i uppdrag att föreslå ett system och ett förslag utarbetat i samarbete med företrädare för lärosätena lämnades i september förra året. Förslaget omfattade tre indikatorer, lärandemål och examination, läranderesultat och då särskilt examensarbetenas kvalitet samt studenternas erfarenheter och inflytande. Detta förslag har nu modifierats av departementet som ville göra en avstämning med lärosätena innan själva propositionen läggs fram, gissningsvis 23 mars. Departementets version har föregåtts av många rykten och många har framfört synpunkten att regeringen borde acceptera Högskoleverkets förslag eftersom det utarbetats tillsammans med lärosätena. Departementets förslag har dock vad jag uppfattat stora likheter med Högskoleverkets även om komponenterna har stuvats om och några ska redovisas i en självvärdering med platsbesök. Skillnaderna ligger i att den första bedömningsgrunden i HSVs indikator 1 – lärcentrerad undervisning och progression – är helt struken och största tyngden ligger nu vid examensarbetenas kvalitet. Departementet motiverar detta med att utvärderingen ska fokusera på utbildningens resultat och inte på hur lärosätena valt att arbeta – det senare är i enlighet med principen om ökad autonomi upp till lärosätena själva att bestämma. Jag stöder detta synsätt. Utvärderingarna ska resultera i ett samlat omdöme i en fyrgradig skala. Omdömena under de senaste fyra åren ska sedan ligga till grund för en extra resurstilldelning till de lärosäten som fått det bästa omdömet. Extrapengarna hämtas från de genom de nya studieavgifterna inbesparade medlen. Hur mycket pengar det kommer att handla om återstår att se, siffrorna kommer senare. Jag tycker dock det hade varit mycket bättre att istället höja ersättningen per student särskilt inom humaniora-samhällsvetenskap.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s