Lärarutbildningen

Högskoleverket HSV har idag meddelat beslut om examensrätter för ämneslärarutbildningen. Vi får ja till samtliga sökta ämnen för grundskolans årskurs 7-9 och samtliga sökta ämnen för gymnasiet utom tre där ämnesdidaktiken brister, inom filosofi, företagsekonomi och psykologi. Det är alltså med dessa undantag ett mycket positivt beslut. Det bör noteras att HSVs listor på beviljade examensrätter inte omfattar ämnen där lärosätet planerat att bedriva utbildningen som kompletterande pedagogisk utbildning KPU. HSV har meddelat att examensrätt för dessa automatiskt medföljer examensrätten för ämneslärarutbildningen. För Stockholms universitet handlar detta om närmare 20 ämnen däribland ett stort antal språk som tyska, franska mm. De finns sålunda inte med i HSVs listor över beviljade examenstillstånd och ämnen per lärosäte och HSVs information ger inte alls en rättvisande bild över vilken ämneslärarutbildning som lärosätena i praktiken har planerat och fått tillstånd att bedriva.

Mot bakgrund av att vi nu fått examensrätt för yrkeslärarutbildningen, förskollärarutbildningen (beslut 14 december) och ämneslärarutbildningen med inriktning mot såväl gymnasiet som mot grundskolans årskurs 7-9 (beslut idag) framstår avslaget för grundlärarutbildningen (beslut 17 december), i huvudsak motiverat med brist på information, som ännu märkligare. HSV borde enligt min mening inhämtat kompletterande information, en möjlighet som HSV nu använder sig av för ett antal ansökningar om examensrätt i ämneslärarutbildningen. Vi får istället som tidigare meddelats skicka in en ny ansökan för grundlärarutbildningen 1 mars och avvakta beslut för denna i juni månad. Vi arbetar med denna ansökan och kommer att på ett helt annat sätt kunna precisera oss vad avser organisation och planering än vad som var möjligt i juni förra året då vi stod mitt uppe i det viktiga förnyelsearbetet för lärarutbildningen. Jag har sålunda goda förhoppningar om att Stockholms universitet från och med 2012 ska kunna starta intagningen även till grundlärarutbildningen. För yrkeslärare, förskollärare och ämneslärare börjar den nya utbildningen redan i höst.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s