Indirekta kostnader

Jag deltog idag i ett seminarium arrangerat av SUHF för forskningsfinansiärerna med information om SUHF-modellen och hur den tillämpats under år 2011. Det framgick av redovisningen att beräkningen och storleken av de indirekta kostnaderna på lärosätena år 2011 i stort överensstämmer med 2010 – se rapporten SUHF-modellen i verkligheten. De indirekta kostnaderna utgör en större andel av de totala kostnaderna vid högskolorna i jämförelse med universiteten, förmodligen beroende på stordriftsfördelar vid universiteten. Samtidigt kan konstateras att Stockholms universitet har förhållandevis hög andel indirekta kostnader i jämförelse med övriga universitet. Vi har dock inte en mer omfattande förvaltning eller högre indirekta kostnader på universitetsnivå, de för vårt universitet jämförelsevis högre indirekta kostnaderna ligger på institutionsnivån och sammanhänger med att vi har många små institutioner. Inom humanistisk fakultet genomförs nu det så kallade översynsprojektet i syfte att samordna och rationalisera administrationen. Samtidigt måste de allra minsta institutionerna och enheterna, med en årsomsättning som inte uppgår till mer än ca 30 mkr, nu i samråd med berörd dekanus och vicerektor hitta någon form av samgående, vilket jag framhållit i brev till de nya områdesnämnderna. De högre indirekta kostnaderna vid Stockholms universitet och vid enskilda institutioner beror inte enbart på institutionsstorleken. De kan också sammanhänga med att institutionerna erbjuder en omfattande stödverksamhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s