Prestationsbaserad resursomfördelning

Anders Flodströms utredning om prestationsbaserad omfördelning av universitetens och högskolornas forskningsanslag har skickats på remiss till lärosätena. Idag har vi som bekant ett system där viss del av resurserna omfördelas baserat på mängden externa medel och på en bibliometri-indikator. Utredarens uppdrag var att utreda hur detta ska kunna kombineras med peer review av hela lärosäten. Hans slutsats är emellertid att peer review av hela lärosäten är osäkert och olämpligt, och jag instämmer. I stället föreslår utredaren en rad modifikationer av nuvarande system (se blogg 111019). Stockholms universitet förlorar och vinner på olika delar av förslaget, enligt simuleringarna är slutresultatet i stort oförändrat eller en liten vinst för Stockholms universitet jämfört med dagens system. Andra stora universitet förlorar medan KI, KTH och flera högskolor är vinnare. Jag finner mycket av förslaget rimligt och det beaktar den kritik av nuvarande system som t ex Stockholms universitet framfört i sitt budgetunderlag. Emellertid ska jag inte här föregripa vårt remiss-svar som ska inlämnas 15 mars efter hörande av områdesnämnderna och diskussioner i rektorskonseljen och universitetsstyrelsen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s