Självplagiat

Vi hade igår ett intressant och principiellt viktigt ärende i disciplinnämnden. En institution hade anmält en doktorand för att ha återanvänt stora textavsnitt från sin magisteruppsats i sin licentiatavhandling. Magisteruppsatsen var visserligen citerad men det framgick inte helt tydligt att licentiatavhandlingen var en vidareutveckling av magisteruppsatsen. Förfarandet är mycket vanligt, även att doktorsavhandlingar är vidareutvecklingar av licentiatavhandlingar, och det är nog vanligt att detta inte anges särskilt tydligt. Institutionen ville ha prövat om detta kan betecknas som fusk, självplagiat av egen text utan att tydligt redovisa att texten redan publicerats eller använts vid tidigare examinationstillfälle. Disciplinnämnden fann dock att doktoranden inte kunde anses ha försökt vilseleda och att redovisningen även om den kunde varit bättre ändå ansetts som tillräcklig av handledaren. Nämnden lämnade därför ärendet utan åtgärd, dvs frikände doktoranden. Det finns dock all anledning att uppmärksamma institutioner, handledare och doktorander på att återanvändning av egen text tydligt måste redovisas, så att inte misstanke om självplagiat uppstår. Vägledning finns på sid 110 sista stycket i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed.

Annonser

3 thoughts on “Självplagiat

 1. Bo Malmberg

  Intressant. Ett argument är att det beror på hur lärandemålet för lic examen är formulerat. Om målet är att man ska visa att man har en viss kompetens borde man kanske i princip kunna göra det men en text som redan används för att visa att man uppnått lärandemålet för en magisterexamen. T ex så kunde man ju förr bli docent på grundval av sin avhandling om den höll tillräcklig klass. Kräver lärandemålet uttryckligen att man ska producera ett nyskrivet arbete skulle man däremot kunna se det som fusk att återanvända text.

  En fråga är också hur detta står i relation till forskares återanvändning av text. Eftersom man själv alltid har den ideella upphovsrätten till sina alster bör ur den synpunkten man ha full frihet att återanvända text. Den som har rätt att klaga är väl snarare förläggare som i avtal förvärvat rätten att publicera en viss text.

 2. Hans Aili

  ”Plagiarize” d v s ”plagiera” är, enligt Oxford English Dictionary Online:
  ”Originally of writers, later also of composers, artists, etc.: to take and use as one’s own (the thoughts, writings, or inventions of another person); to copy (literary work or ideas) improperly or without acknowledgement; (occas.) to pass off as one’s own the thoughts or work of (another).” – hoppas detta räknas som ett seriöst citat och inte plagiat! Man plagierar alltså definitionsmässigt någon annan.

  Det är svårt att förstå hur någon kan anses plagiera sig själv. Att man bör redovisa sina tankars utveckling är en helt annan sak.

 3. BMT Svensson

  Måste säga att det finns flera intressanta aspekter på begreppet självplagiat. Den mest intressanta aspekten i det här sammanhanget är väl dock att referatet speglar en tydlig konflikt mellan institutionens ledning och minst två av de anställda – handledaren som godkänt redovisningen och doktoranden som blivit anmäld. Det tyder på ett arbetsklimat som heter duga! Stackars den doktorand som ska disputera på den institutionen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s