Kategoriarkiv: Utbildning

Sökstatistik

Verket för högskoleservice har presenterat sökstatistiken till vårterminen 2011. Antalet sökande stiger med 3%. Juristprogrammen ligger i topp följda av läkarprogrammen. Stockholms universitets juristprogram är mest populärt alla kategorier, med såväl största totalantalet sökande som största antalet förstahandssökande. Grattis till våra jurister!

Annonser

Högskolepedagogisk konferens

Igår öppnade konferensen NU2010 – Dialog för lärande i Aula Magna. Under tre dagar träffas över 600 personer från 44 lärosäten för att diskutera pedagogisk utveckling i den högre utbildningen. Statssekreterare Peter Honeth och Universitetskansler Lars Haikola höll öppningsanföranden. På uppdrag av SUHF arrangeras konferensen av det högskolepedagogiska nätverket inom SUUN, dvs Stockholm – Uppsala universitetsnätverk där Handelshögskolan, Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet ingår.

Vallöften om högre utbildning

I fredags var Tobias Krantz från Alliansen och Mikael Damberg från de Rödgröna på vårt campus och talade om framtida politik för högre utbildning. Jag själv var inte på plats utan befann mig på mötet om SciLifeLab på Arlanda men TT har skrivit ett kort referat. Nu har jag läst de båda positionsdokumenten om högre utbildning från Alliansen och de Rödgröna. Läs och döm själva. Förslagen har lite olika profil men det ligger en tyngdpunkt på ökat stöd till grundutbildningen i humaniora och samhällsvetenskap, så sektorns upprepade påpekanden om hur nuvarande och föregående regering försummat detta område har gett resultat. Eller kommer förmodligen att ge resultat, kanske är bäst att säga. Det finns brasklappar så jag väntar till efter valet och den i oktober lagda budgetpropositionen innan jag ropar hurra.

HSV om prestationsgrad

Högskoleverket (HSV) har idag offentliggjort sin rapport över prestationsgraden vid universitet och högskolor, dvs i vilken utsträckning studenterna tar sina poäng på de kurser och utbildningar de genomgått. Stockholms universitet i botten skriver DN som i motsats till lärosätena fått rapporten av HSV en dag i förväg. Detta är i sig en märklig praxis från HSVs sida med den följden att media ringer och ber rektor kommentera en rapport som media läst men lärosätet inte fått se. Nåväl, läser man analysen ser man att prestationsgraden i stor utsträckning sammanhänger med lärosätets andel studenter på fristående kurser och distansutbildning, siffror som DN utelämnat. Stockholms universitet har i jämförelse med de andra stora universiteten en mycket hög andel studenter på fristående kurser och vi har därmed också en lägre prestationsgrad. Det betyder inte att allting är gott och väl. Naturligtvis önskar jag att prestationsgraden ska öka och jag föreställer mig att det finns utbildningar och kurser där vi kan bli mycket bättre. DN har också intervjuat några lärarstudenter som snart är färdiga med sin utbildning och som menar att kraven varit för låga. Det stämmer, det är en av anledningarna till att Stockholms universitet tagit över och nu genomför en reformering av lärarutbildningen i Stockholm.

Nya studenter

Jag har idag tillsammans med studentkårens ordförande hälsat nya studenter välkomna i Aula Magna, nästan fullsatt – stopp i tunnelbanan var väl orsaken till att det inte blev helt fullsatt. Vi har ju fler nybörjare än någonsin. Bostadsproblemen är därmed också värre än någonsin, men studentkåren arbetar på att försöka få fram tillfälliga bostäder och Stockholms studenters centralorganisation SSCO vet jag driver på i ett långsiktigt arbete. Ett antal internationella studenter tältar fortfarande på gräsmattan. Jag förutser att universitetet i framtiden måste blockförhyra studentbostäder för att kunna hyra ut i andra hand åtminstone till de inresande utbytesstudenterna.

Internationella studenter

Jag har idag hälsat våra internationella utbytesstudenter välkomna. Aula Magna var inte långt ifrån fullsatt, det var roligt. Vi arbetar hela tiden på att öka vårt studentutbyte. Det ska ju inte heller påverkas av de kommande studieavgifterna. Vi är nu i stort sett klara med förslaget till avgifter, det ligger i samma storleksordning som vid Uppsala universitet. Beslut fattas av universitetsstyrelsen 10 september.

Studieavgifter

Uppsala och Lunds universitet har bestämt sina studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Priserna ligger på 80-100000 kr för humaniora-samhällsvetenskap och 120-140000 kr för naturvetenskap. Det blir dyrare i Lund än i Uppsala. Jag får frågor om vad det kommer att kosta vid Stockholms universitet. Planeringsavdelningen har gjort beräkningar på kostnaderna och de ligger i ovan nämnda intervall. Vi kommer att diskutera frågan i rektorskonseljen i augusti och därpå lägga fram förslag till beslut i universitetsstyrelsen 10 september.