Intressen

Skärgårdsbotanik

Floran i Stockholms skärgård särskilt mellersta skärgården. I boken Med floran i båten publicerad 2015 beskrivs botaniska upptäcktsfärder mm i skärgården. Boken kan beställas från förlaget Hydrographica. Se även förteckningen över Kärlväxter i Möja, Djurö och Värmdö skärgård.

August Strindberg och Sven Barthel som skärgårdsbotanister. Se boken Med floran i båten och uppsatsen Den praktfulla militärorchis i havsbandet i tidskriften Strindbergiana 29:121-128, 2014, samt bifogat föredrag om Strindberg som botanist vid universitetets Strindbergsjubileum 2012: Strindberg, Sten Selander, and the Military Orchid.

Klassiska motorbåtar

Ägare till  och en Forslund passbåt Claire från 1920-talet. Arkivansvarig i Coronet Yacht Club och expert på Coronet-båtarnas historia. Tidigare ägare till en Coronet 24 Weekender (se filmbilder) från 1967 och en Riva Bertram 25 Sport Fisherman (se filmbilder) från 1972.

Övrigt

Medlem av Quatre Critiques som sedan 1969 årligen publicerat en pocketguide över Stockholms restauranger.

Annonser