Intressen

Skärgårdsbotanik

Floran i Stockholms skärgård särskilt mellersta skärgården. I boken Med floran i båten publicerad 2015 beskrivs botaniska upptäcktsfärder mm i skärgården. Boken kan beställas från förlaget Hydrographica. Se även förteckningen över Kärlväxter i Möja, Djurö och Värmdö skärgård.

August Strindberg och Sven Barthel som skärgårdsbotanister. Se boken Med floran i båten och uppsatsen Den praktfulla militärorchis i havsbandet i tidskriften Strindbergiana 29:121-128, 2014, samt bifogat föredrag om Strindberg som botanist vid universitetets Strindbergsjubileum 2012: Strindberg, Sten Selander, and the Military Orchid.

Klassiska motorbåtar

Ägare till en Riva Bertram 25 Sport Fisherman (se filmbilder) från 1972 och en Forslund passbåt Claire från 1920-talet.

Arkivansvarig i Coronet Yacht Club och expert på Coronet-båtarnas historia. Tidigare ägare till en Coronet 24 Weekender (se filmbilder) från 1967.

Övrigt

Medlem av Quatre Critiques som sedan 1969 årligen publicerat en pocketguide över Stockholms restauranger.

Annonser